Spiritualiteit – wat is dat eigenlijk?

Alesa coaching - spiritualiteit en transformatie

Er is een enorme beweging gaande al een geruime tijd en meer en meer mensen zijn in welke vorm dan ook bezig met bewustwording en spiritualiteit. Ik merk dat het voor behoorlijk wat mensen in mijn omgeving nog best onbekend terrein is. Soms zit er zelfs een oordeel op, voornamelijk vanuit onwetendheid, maar wat is spiritualiteit nu eigenlijk?

Definitie

Op Wikipedia wordt het als volgt omschreven: Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Spiritus wordt meestal vertaald als geest, maar ik zie ook wel op sommige plekken adem en levenskracht genoemd. Voor mij allemaal kloppend en onderdeel van. Voor mij heeft spiritualiteit voornamelijk te maken met zelfbewustzijn. Een verbinding tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven en bent bewust bezig met de keuzes die je maakt.

De wet van vibratie

Zo ben ik zelf aan de slag gegaan met zelfbewustzijn en inmiddels opgeleid als Lichter leven en transformatie coach. Ik volg in mijn holistische coaching één van de natuurwetten, de wet van vibratie: alles trilt oftewel alles is energie. Letterlijk kan je dit zien als dat alle moleculen en atomen trillen, de lucht die je inademt trilt maar ook je gedachten en emoties. Alles trilt op een bepaalde frequentie. Zo trillen negatieve gedachten en emoties op een lagere trilling dan positieve gedachten en emoties van dankbaarheid en liefde. En dat voel je direct. Controleer dat maar eens bij jezelf. Als je niet lekker in je vel zit en je denkt negatief of voelt je verdrietig dan is je energie lager, je voelt je vermoeider dan wanneer je blij bent en dankbaar. Je hebt dan letterlijk meer energie en je bent vaak actiever. Ondertussen gaat er dan een 2e natuurwet in werking: de wet van correspondentie. Zo binnen, zo buiten. Je buitenwereld is een spiegel van je binnenwereld. Je kijkt door een negatieve of positieve bril en alles om je heen is negatief of positief. Dit komt vanuit je innerlijke gevoel en correspondeert daarmee.

Transformatie

Als holistisch coach begeleid ik je in een stukje bewustzijnswording en werk ik met o.a. deze natuurwetten en dus met energieën. Ik zie mijn lichaam en ook dat van mijn cliënten als kanaal waar veel informatie opgeslagen ligt en op mag binnenkomen.

Aan de hand van een coachvraag waar hulp bij nodig is gaan we kijken wat van lage trilling opgeslagen ligt is en zet ik methoden in om deze naar een hogere trilling te brengen, oftewel we gaan dit transformeren, omzetten. Dit doen we voornamelijk vanuit dankbaarheid en liefde (hoge trilling). Door er bewustzijn op te zetten kan de energie gaan bewegen en ook een heling in gang gezet worden.

Ademhaling is hierbij een anker en uiteindelijk willen we samen bereiken dat de levenskracht beter gaat stromen. Mooi toch?